آموزشگاه موسیقی عارف

آدرس : ساری - بلوار طالقانی - خیابان شهابی - کوچه خالقی - پلاک 26 - آموزشگاه موسیقی عارف

تلفن : 01133117696 - 01133106756

همراه : 09113269608

مدیر مسئول : آقای عباس صمدی فر

پست الکترونیک : arefmusicins@gmail.com